BGA Geometar Beograd

KOMPLEKS ČEONE NAPLATNE STANICE VRČIN

Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin Geodetski radovi naplatne stanice Vrčin

Projekat

Kompleks čeone naplatne stanice na državnnom putu IA reda broj 1 ( Autoput E75 ) i baze za održavanje puteva u KO Vrčin, opština Grocka, grad Beograd

Poslodavac

JP “ Putevi Srbije “, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd

Nadzorni organ

„ŠIDPROJEKT“ DOO Šid, „CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA“ DOO i „GEOPANONIJA“ OD.

Glavni Izvođač radova

kompanija STRABAG d.o.o. građevinska kompanija koju je odredio Poslodavac.

Izvođenje svih terenskih geodetskih radova na izgradnji kompeksa čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj 1 ( Autoput E75 ) i baze za održavanje puteva u KO Vrčin.

Priprema podataka za izvođenje geodetskih radova na izgradnji kompeksa čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj 1 ( Autoput E75 ) i baze za održavanje puteva u KO Vrčin.

Obračun količina za izradu mesečnih situacija radi naplate izvedenih radova na izgradnji kompeksa čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj 1 ( Autoput E75 ) i baze za održavanje puteva u KO Vrčin.

Predmetna lokacija se nalazi na deonici autoputa E75 između petlje Vrčin i petlje Mali Požarevac. Ukupna dužina zahvata obuhvaćenog projektom za izvođenje je oko 1 km.Autoput se na predmetnoj deonici nalazi u horizontalnoj krivini. Kolovozne trake su široke po 11 metara, odvojene razdelnim ostrvom približne širine 4 metra. Po konfiguracij terena put prelazi iz zaseka na početku deonice u nasip visine 4 metra na kraju.

Predmet radova za navedeni projekat je izgradnja platoa naplatne stanice koji se proširuje iz profila autoputa na ukupnu širinu od 130 metara. Proširenje platoa do potrebnih dimenzija uslovilo je produženje podvožnjaka. Kroz podvoznjak je izvedena nova saobraćajnica širine 4,9 metara. Takođe je izmešten i potok za koji je urađena regulacija korita u celoj dužini od 1 km.

Saobraćajni plato je u funkiji naplate putarine i na njemu se nalaze 23 sobraćajne trake i 22 saobraćajna ostrva sa kabinama i ostalim potrebnim sadržajem, nadstrešnica, kao i upravni objekat smešten na pasareli iznad platoa. Pored platoa, smešten je parking za putnička vozila sa 75 parking mesta, kao i parking od 17 mesta za havarisana vozila koja opslužuje servisna saobraćajnica širine 6 metara. U zoni parkinga smešten je i energetski blok sa pratećim sadržajem. Istočno od saobraćajnog platoa, sa ulaskom iz smera Niša, smeštena je baza za održavanje autoputa sa uobičajenim sadržajima: upravni objekat sa garažom za putnička vozila i magacinom, perionica i solana, i garaža za kamione. Parkingu i navedenim objektima se pristupa sa postojećeg lokalnog puta koji se rekonstruiše u dužini od oko 400 metara.