BGA Geometar Beograd

PLATFORMA ZA ODLEĐIVANJE AVIONA NA AERODROMU NIKOLA TESLA

Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla Geodetski radovi aerodrom Nikola Tesla

Projekat

PRODUŽENJE RULNE STAZE F I IZGRADNJA PLATFORME ZA ODLEĐIVANJE I SPREČAVANJE ZALEĐIVANJA VAZDUHOPLOVA NA AERODROMU “NIKOLA TESLA“

IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE ZA POVEZIVANJE PLATFORME A I PLATFORME B, KRETANJE VOZILA I OPREME ZA OPSLUŽIVANJE VAZDUHOPLOVA I KRETANJE SLUŽBENIH VOZILA DO TEHNIČKIH OBJEKATA I TOPLANE NA AERODROMU “NIKOLA TESLA“

Poslodavac

A.D. AERODROM NIKOLA TESLA, Beograd

Glavni Izvođač radova

kompanija VOJVODINA PUT, građevinska kompanija koju je odredio Poslodavac

Izvođenje svih terenskih geodetskih radova na izgradnji rulne staze i platforme za odleđivanje aviona na aerodromu Nikola Tesla.

Priprema podataka za izvođenje geodetskih radova na izgradnji rulne staze i platforme za odleđivanje aviona na aerodromu Nikola Tesla.

Obračun količina za izradu mesečnih situacija radi naplate izvedenih radova na izgradnji rulne staze i platforme za odleđivanje aviona na aerodromu Nikola Tesla.

Navedeni posao se sastojao iz dva projekta. Predmet prvog projekta je produženje rulne staze ”F” (TWY F) i izgradnja platforme za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova u neposrednoj blizini praga 12 poletno-sletne staze.

Ovim projektom obrađena je izgradnja saobraćajnih površina (za vazduhoplove i servisna vozila) u sklopu izgradnje platforme za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova i obuhvata:

  • produženje rulne staze ”F” (TWY F) do rulne staze ”B” (TWY B),
  • platformu sa više pozicija za obavljanje postupka odleđivanja i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova,
  • servisnu saobraćajnicu,
  • parking za vozila kojima se vrši odleđivanje vazduhoplova.

Predmet radova drugog projekta je izgradnja nove saobraćajnice na slobodnoj površini uz postojeću platformu A do platforme B. Saobraćajnica se u potpunosti nalazi unutar obezbeđivano-restriktivne zone aerodroma u nastavku postojeće saobraćajnice uz deo platforme A, izmedju rulne staze za pristup pozicijama A14 i kapije K6 do zone ukrštanja servisne saobraćajnice platforme B i rulne staze L.

Širina saobraćajnice iznosi 7m (dve kolovozne trake širine po 3.5m) sa obostranim bankinama širine 1m. Dužina saobraćajnice je 520m.