BGA Geometar Beograd

ZVUČNE BARIJERE KOD KBC BEŽANIJSKA KOSA I HITNE POMOĆI

Geodetski radovi zvučnih barijera KBC Bežanijska Geodetski radovi zvučnih barijera KBC Bežanijska Geodetski radovi zvučnih barijera KBC Bežanijska Geodetski radovi zvučnih barijera KBC Bežanijska Geodetski radovi zvučnih barijera KBC Bežanijska Geodetski radovi zvučnih barijera KBC Bežanijska Geodetski radovi zvučnih barijera KBC Bežanijska Geodetski radovi zvučnih barijera KBC Bežanijska

Projekat

Rehabilitacija AP E75 prolaz kroz Beograd, deonica Surčin ( petlja aerodrom ) – Bubanj potok ( naplatna stanica Bubanj potok ) – projekat za izvođenje konstrukcije zvučne barijere, KBC Bežanijska kosa

Poslodavac

JP “ Putevi Srbije “, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd

Glavni Izvođač radova

CESTNO PODJETJE NOVA GORICA DD, OGRANAK BEOGRAD, građevinska kompanija koju je odredio Poslodavac

Izvođenje svih terenskih geodetskih radova na izgradnji konstrukcije zvučne barijere, KBC Bežanijska kosa ( Autoput E75 )

Priprema podataka za izvođenje geodetskih radova na izgradnji konstrukcije zvučne barijere, KBC Bežanijska kosa ( Autoput E75 )

Obračun količina za izradu mesečnih situacija radi naplate izvedenih radova na izgradnji konstrukcije zvučne barijere, KBC Bežanijska kosa ( Autoput E75 )

Na zahtev nosioca posla na projektu rehabilitacije AP E75, prolaz kroz Beograd, deonica Surčin (petlja ’’Aerodrom’’) – Bubanj potok (naplatna stanica ‘’Bubanj potok’’), izvršeno je postavljanje konstrukcije za nošenje elemenata zvučnih barijera.

Ovim projektom rešene su konstrukcije mostova ( izvršena je njihova sanacija ) na koju se oslanjaju stubovi za nošenje elemenata novoizgrađenih zvučnih barijera, na dvema lokacijama i to kod KBC Bežanijska kosa u dužini od oko 650 metara i kod Hitne pomoći u dužini od oko 400 metara.