BGA Geometar Beograd

BEOINTEGRAL

BEOINTEGRAL

Osnovna delatnost preduzeća BEOINTEGRAL koje uspešno posluje od 2009. godine je investiranje, projektovanje i izgradnja stambenih i poslovnih objekata na teritoriji Beograda.

Za potrebe preduzeća BEOINTEGRAL smo izvodili sledeće geodetske radove:

  • Praćenje izvođenja građevinskih radova na izgradnji četiri stambene zgrade za kolektivno stanovanje u Železniku,
  • Izrada katastarsko-topografskih planova na vise lokacija u Beogradu,
  • Izrada geodetskih snimaka i elaborata geodetskih radova na više lokacija u Beogradu za potrebe legalizacije nelegalnih stanova,
  • Snimanje i ucrtavanje svih vrsta instalacija na više objekata u Beogradu,
  • Izrada skice i potvrde o kontroli izvedenih temelja za više objekata u Beogradu.