BGA Geometar Beograd

Elaborat geodetskih radova

ucrtavanje zgrade ucrtavanje sema ucrtavanje objekta na ternu

Geodetsko snimanje je neophodno kada objekat nije evidentiran u katastru nepokretnosti, a vlasnik želi da dobije upotrebnu dozvolu, izvrši tehnički prijem, da uknjiži vlasništvo, sprovede postupak legalizacije ili proceduru dokazivanja vlasništva za potrebe kupoprodaje, nasleđivanja, zakupa, hipoteke i sl.

Posao se sastoji od toga da geometar izvrši geodetsko snimanje objekta ( kuća, stambena zgrada, poslovni objekat, saobraćajnica… ) na terenu, izradi elaborat geodetskih radova sa podacima premera, nakon čega se elaborat geodetskih radova predaje u nadležni katastar nepokretnosti. Obradom elaborata od strane katastra vrši se provodjenje promene u katastarskom operatu (ucrtavanje objekta u katastarskim planovima). Po predaji elaborata za ucrtavanje u katastar u koliko ne postoji, dobija se rešenje o kućnom broju.

Objekat zvanično postoji tek kada se ucrta u katastarske planove, a osnovni cilj geodetskog snimanja izgrađenih objekata jeste uknjižba i ostvarivanje stvarnih prava na njima.

Snimili smo i izradili elaborat geodetskih radova za više od 500 promena nastalih izgradnjom objekata, kao i za više od 200 promena nastalih rušenjem objekata.