BGA Geometar Beograd

gradcoop

GRADCOOP

Privredno društvo GRADCOOP d.o.o. je nastalo razvojem stare porodične građevinske radnje još daleke 1967. godine i bave se poslovima u niskogradnji. U sastavu GRADCOOP-a postoje dva veoma uspešna ogranaka koji funkcionišu kao celina:

Prvi deo čini operativa za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju kolovoznih saobraćajnica i drugih poslova niskogradnje.

Drugi deo preduzeća zadužen je za poslove redovnog održavanja regionalnih i magistralnih puteva.

Za potrebe GRADCOOP-a smo izvodili sledeće geodetske radove:

  • Terensko uređenje u Ugrinovcima,
  • Praćenje izvođenja građevinskih radova na sanaciji klizišta saobraćajnice u Sibnici,
  • Izrada topografskih planova na vise lokacija u Srbiji,
  • Snimanje i računanje količina na projektima na kojima je GRADCOOP angažovan kao izvođač,
  • Legalizacija hale na Umci,
  • Snimanje svih instalacija na hali u Umci.