BGA Geometar Beograd

ingrap-omni

ingrap-omni

Kompanija “ Ingrap-Omni ” d.o.o. osnovana je 1993. godine u Valjevu. Danas je to moderna organizacija sa sedištem u Beogradu koja se bavi poslovima niskogradnje i visokogradnje.

Za “ Ingrap-Omni ” smo izveli sledeće radove:

 • Snimanje i izrada katastarsko-topografskog plana na lokaciji " Novoizgrađeno naselje u ulici dr. Ivana Ribara "
 • Snimanje i izrada katastarsko-topografskog plana na lokaciji " ulica Vladike Nikolaja Velimirovića " u Lazarevcu
 • Snimanje i ucrtavanje kišne kanalizacione mreže u " ulica Vladike Nikolaja Velimirovića " u Lazarevcu
 • Snimanje i ucrtavanje kišne i fekalne kanalizacione mreže u Ovči, Borči i u dr. Ivana Ribara
 • Snimanje i ucrtavanje kablova javnog osvetljenja u dr. Ivana Ribara
 • Snimanje i ucrtavanje kablova javnog osvetljenja u Leskovcu
 • Stabilizacija i određivanje tačaka geodetske osnove u Ovči
 • Obeležavanje granice nasipa u Ovči
 • Snimanje i izrada elaborata atmosferske kanalizacione mreže u Lajkovcu
 • Snimanje i izrada elaborata atmosferske kanalizacione mreže u Radničkoj ulici
 • Snimanje i izrada elaborata semaforske signalizacije u Sremskoj Mitrovici
 • Snimanje i izrada katastarsko-topografskog plana na lokaciji " Pozorište Duško Radović "
 • Postavljanje geodetske mreže za potrebe izgradnje kišne i fekalne kanalizacione mreže u ulicama: Kovilovska, Dvanaestog oktobra i Ranka Milića
 • Postavljanje geodetske mreže za potrebe izgradnje kišne i fekalne kanalizacione mreže u ulicama: Kovilovska, Dvanaestog oktobra i Ranka Milića