BGA Geometar Beograd

Izgradnja auto-puta e75, deonica GRABOVNICA-GRDELICA

Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica Geodetski radovi izgradnje autoputa E70 Grabovnica Grdelica

Poslodavac

KORIDORI SRBIJE D.O.O.

Nadzorni organ

„LOUIS BERGER SAS“

Glavni Izvođač radova

kompanija TERNA S.A, građevinska kompanija koju je odredio Poslodavac

Izvođenje svih terenskih geodetskih radova na izgradnji autoputa E75, deonica Grabovnica – Grdelica, L= 5,6 km.

Priprema podataka za izvođenje geodetskih radova na izgradnji autoputa E75, deonica Grabovnica – Grdelica, L= 5,6 km.

Obračun količina za izradu mesečnih situacija radi naplate izvedenih radova na izgradnji autoputa E75, deonica Grabovnica – Grdelica, L= 5,6 km.