BGA Geometar Beograd

Izrada topografskog plana

topografski plan topografski plan topografski plan topografski plan topografski plan topografski plan topografski plan

Situacioni, odnosno topografski plan takođe predstavlja grafički prikaz terena sa visinskom predstavom ili bez nje, samo što za razliku od katastarsko-topografskog plana ne sadrži obavezni prikaz granica parcele..

Topografski plan je crtež koji u digitalnom ili analognom obliku pokazuje glavne faktičke karakteristike na terenu, kao što su zgrade, ograde, putevi, reke, jezera... Pored toga na topografskom planu je prikazana i namena zemljišta, kao što su njive, šume, voćnjaci... Topografski plan se izrađuje u razmeri koju zahteva investitor, odnosno projektant.

Najviše topografskih odnosno situacionih planova smo izradili za potrebe izdavanja uverenja o udaljenosti kladionice odnosno objekta za igre na sreću od školske ustanove, a snimili smo preko 700 hektara za različite potrebe.