BGA Geometar Beograd

Katastarsko-topografski plan

katastarsko topografski plan katastarsko topografski plan katastarsko topografski plan katastarsko topografski plan katastarsko topografski plan katastarsko topografski plan katastarsko topografski plan katastarsko topografski plan katastarsko topografski plan

Pre početka projektovanja objekta (stambenih, poslovnih, infrastrukturnih, puteva, vodova...) ili izrade projekta preparcelacije, obavezna je izrada katastarsko-topografskog plana na kojem će se odvijati projektovanje. Time je izbegnuto projektovanje na netačnim odnosno neažurnim i nedovoljno detaljnim katastarskim planovima, kao i kasniji problemi pri ishodovanju upotrebne dozvole odnosno potvrde projekta parcelacije.

Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela.

Katastarsko-topografski plan se izrađuje u digitalnom i analognom obliku.

Preko 500 hektara smo snimili i izradili katastarsko-topografske planove za potrebe projektovanja različitih objekta (stambenih, poslovnih, infrastrukturnih, puteva, vodova...), izrade projekta preparcelacije, izrade projekta izvedenih objekata...