BGA Geometar Beograd

mondoluka

MONDOLUKA

Privredno društvo za trgovinu i usluge MONDOLUKA PLUS d.o.o. iz Beograda ( Stari grad ), je privatna kompanija koja se bavi trgovinom na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima.

U proteklom periodu smo izvršili različite vrste poslova za ovu kompaniju, kao što su:

  • Terensko uređenje na više lokacija u Beogradu,
  • Izrada katastarsko-topografskih i topografskih planova na vise lokacija u Beogradu,
  • Izrada geodetskih snimaka i elaborata geodetskih radova za potrebe legalizacije na više lokacija u Beogradu,
  • Snimanje svih instalacija na hali u Umci,
  • Izrada projekta parcelacije na više lokacija u Beogradu.