BGA Geometar Beograd

preduzece za puteve

preduzece za puteve Beograd

Osnovna delatnost PREDUZEĆA ZA PUTEVE je: Izgradnja, rekonstrukcija, popravka, redovno i zimsko održavanje državnih puteva I i II reda, opštinskih puteva, ulica, trotoara, drumskih mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i vijadukata, aerodromskih pista, nasutih brana, operativnih obala i drugih saobraćajnih objekata.

Za potrebe PREDUZEĆA ZA PUTEVE smo izveli sledeće geodetske radove:

  • Praćenje radova na rekonstrukciji postojeće saobraćajnice na aerodromu Nikola Tesla
  • Snimanje i izrada elaborata za ucrtavanje u katastar vodova hidrantske mreže u bloku 27, 28, 29, 31 i 32 na Bežanijskoj kosi