BGA Geometar Beograd

IZGRADNJA PRILAZNE SAOBRAĆAJNICE STANICI PROKOP

Geodetski radovi stanice Prokop Geodetski radovi stanice Prokop Geodetski radovi stanice Prokop Geodetski radovi stanice Prokop Geodetski radovi stanice Prokop Geodetski radovi stanice Prokop Geodetski radovi stanice Prokop Geodetski radovi stanice Prokop

Projekat

PRILAZNE SAOBRAĆAJNICE GORNJEM STANIČNOM TRGU ŽELEZNIČKE STANICE “ BEOGRAD CENTAR “ SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM

Nadzorni organ

„ŠIDPROJEKT“ DOO Šid, „CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA“ DOO i „GEOPANONIJA“ OD.

Glavni Izvođač radova

kompanija STRABAG d.o.o. građevinska kompanija koju je odredio Poslodavac.

Izvođenje svih terenskih geodetskih radova na izgradnji prilazne saobraćajnice železničkoj stanici Prokop.

Priprema podataka za izvođenje geodetskih radova na izgradnji prilazne saobraćajnice železničkoj stanici Prokop.

Obračun količina za izradu mesečnih situacija radi naplate izvedenih radova na izgradnji prilazne saobraćajnice železničkoj stanici Prokop.

Na navedenom projektu je izvedena saobraćajnica sa po dve saobraćajne trake širine 2x7 metara i razdelnim pojasom širine 2 metra, sa obostranim pešačkim stazama širine 2 metra.

Saobraćajno rešenje sa navedenom saobraćajnicom omogućava povezivanje kompleksa ka ulicama Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Bulevar vojvode Putnika i Dragan Mance.

U sklopu projekta je izgrađen drumski most ( vijadukt ) koji povezuje navedene saobraćajnice, sa stacionažom od km 0 + 574 do km 0 + 718 i nalazi se između objekta stanice Prokop i tunelskog portala. Most se radi kao druga traka postojeće saobraćajnice.

U osi između postojeće saobraćajnice ( koja se takođe rekonstruiše ) i novog vijadukta, bilo je potrebno da se uradi potporni zid dužine oko 161 metar, koji ima funkciju držanja trase rekonstruisane saobraćajnice prema novom mostu.