BGA Geometar Beograd

Specifikacija posebnih delova objekta

specifikacija posebnih delova specifikacija posebnih delova specifikacija posebnih delova specifikacija posebnih delova specifikacija posebnih delova specifikacija posebnih delova

Specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na tačno određenom delu zgrade tj. nad stambenom jedinicom i njemu pripadajućih delova. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, vi ste ustvari vlasnik nedefinisanog dela zgrade.

Skica posebnih delova objekta (skica uz V list) predstavlja grafički prikaz posebnog dela u okviru zgrade ( kuće ), odnosno u okviru pojedine etaže zgrade ( kuće ) i izrađuje se u pogodnoj razmeri.

Specifikacija posebnih delova objekta po etažama sadrži podatke o tim posebnim delovima objekta, a naročito:

  • namenu,
  • evidencijski broj,
  • broj posebnog dela objekta,
  • neto korisnu površinu,
  • sobnost (strukturu),
  • sprat (nivo) na kome se nalazi.

Etažirali smo i izradili preko 500 elaborata za različite tipove objekata ( stambene kuće, zgrade za kolektivno stanovanje, poslovne i stambeno-poslovne objekte ) koji imaju preko 1500 posebnih delova.