BGA Geometar Beograd

terna

terna

TERNA je Grčka građevinska kompanija koja je osnovana 1972. godine i od tada je aktivno uključena u realizaciji širokog spektra javnih i privatnih projekata kao što su izgradnja železničkih i autoputnih mreža, visoko-kvalitetnih poslovnih objekata, bolnica, hidroelektrana, brana, industrijskih postrojenja...

Za potrebe Terninog ogranka u Srbiji smo učestvovali u realizaciji projekta „IZGRADNJA AUTO-PUTA E75, DEONICA: GRABOVNICA-GRDELICA L= 5,6 km“, sa svim geodetskim radovima u toku izvođenja radova.

Takođe smo bili angažovani za izvođenje radova na određivanju 1D mreže na projektu “IZGRADNJA AUTOPUTA E80, DEONICA: PROSEK – CRVENA REKA“.