BGA Geometar Beograd

DC UNIVEREXPORT NOVI SAD

Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD Geodetski radovi UNIVEREXPORT NOVI SAD

Projekat

Distributivni centar UNIVEREXPORT Novi Sad

Poslodavac

“ UNIVEREXPORT “ d.o.o. NoviSad

Glavni Izvodac radova

Kompanija „ GIA “ d.o.o. građevinska kompanija koju je odredio Poslodavac

Izvođenje svih terenskih geodetskih radova na izgradnji objekta distributivnog centa kompanije UniverExport u Novom Sadu

Priprema podataka za izvođenje geodetskih radova na izgradnji objekta distributivnog centa kompanije UniverExport u Novom Sadu

Obračun količina za izradu mesečnih situacija radi naplate izvedenih radova na izgradnji objekta distributivnog centa kompanije UniverExport u Novom Sadu